Visste du at…

Zoom – Tips og triks

Som du sikkert vet har Zoom en rekke funksjoner.
Møter, kurs og undervisning kan bli enda mer spennende med funksjonen Polls!

“Polls” er en av funksjonene som gjør Zoom unikt! Både for Host og deltaker.

Polls er en nyttig og bra funksjon fordi:

– Du kan lage ubegrenset med spørsmål og svaralternativer, også før møtet starter

– Med polls kan du gjøre deltakerne aktive i møtet, kurset eller undervisningen

– Du kan på forhånd planlegge hvor i møtet/presentasjonen/undervisningen Polls skal dukke opp, etter hvor du har bruk for det

– Du kan etter møtet ta ut en rapport som viser hvilke deltakere som har svart hva, på Polls

– Dersom du har laget og forberedt for eksempel en PowerPoint-presentasjon til Zoom møtet, kan du lage flere Polls og plassere de i din presentasjon
etter hvor de ulike “Polls” passer inn.
Det kan være en lurt å forberede dette før møtet starter for å unngå forstyrrelser som “dødtid” underveis i selve møtet eller at du blir ufokusert fordi du plutselig må begynne å lage Polls under møtet. Har du en presentasjon klar på forhånd så har du også sannsynligvis en tanke om hvor du tenker å ha Polls under presentasjonen din.

Meetcon tilbyr brukerkurs og administratorkurs for Zoom-brukere. Dette er et kurs over ca. 2timer.