Vi i Meetcon er stolte over å ha USHT Nordland som ny kunde hos oss!

De satser nå på digitalisering og videokommunikasjon ved bruk av Zoom.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

USHT Nordland er samlokalisert med Vestvågøy kommunes Fagutviklingsavdeling som består av FoU-leder og tre fagutviklingssykepleiere som har kunnskap om forbedringsarbeid og fagkunnskap innen områdene diabetes, kreft og lindrende behandling samt psykisk helse og rus.

USHT Nordlands tilbud skal være både praksisnære og sentrert rundt brukere, pasienter og pårørende.

Med Zoom kan du enkelt holde kurs, foredrag, ha presentasjoner, webinarer, møter m.m

Velkommen til oss!