Vi er stolte av å ha Høyskolen for yrkesfag som ny kunde hos oss og som brukere av Zoom!

Høyskolen for yrkesfag AS ble stiftet i 2015, og eies av seks fylkeskommuner. Høyskolen skal tilby arbeidslivet praksisbasert kompetanse. I første omgang gjennom et bachelorstudie i byggeplassledelse.

De to hovedgrunnene til at fylkeskommunene ønsket denne utdanningen etablert, var behovene for:

  1. Erfaringsbasert utdanning

    • Byggenæringen etterspør en mer praktisk og erfaringsbasert utdanning som i større grad enn i dag kan kombinere det teoretiske med en praktisk tilnærming som kan sikre færre feil i overgangen mellom den prosjekterende og den utførende delen av en byggeprosess.

  2. Styrket rekruttering

    • Styrke rekrutteringen til yrkesfagutdanningen i de videregående skolene ved at foreldre og elever ser at det er en reell karrierevei også innen yrkesfagene.

 

Dobbelt tunnelløp, veibygging, Høyskolen for yrkesfag