Info

Meetcon i undervisning – HD Web

start gratis prøve
Meetcon er Brother Premium Partner, og har 13 års erfaring i å levere løsninger for nettstøttet undervisning. Vi har levert komplette løsninger i full HD til de fremste skolene i Norge, og vet hva som skal til for å lykkes. Flere av våre kunder innenfor undervisningssektoren har opplevd en dramatisk økning til sine studier etter at de introduserte nettbasert undervisning med våre løsninger. Meetcon leverer en komplett løsning for nettundervisning som inkluderer både auditorium- og klasseromsutstyr, tett integrert mot OmniJoin konferansetjenesten. Våre største kunder er Høgskolen i SørØst-Norge, Fagskolen Tinius Olsen, Fagskolene i Hordaland og Folkeuniversitetet. 

Meetcon ønsker at våre kunder skal lykkes med sin nettbaserte undervisning og tilbyr fjernsupport mot både utstyr og programvare, dette gjør oss i stand til å kunne levere en stabil tjeneste med rask support. Ikke alle skoler har tilgjengelig teknisk kompetanse ved sine studiesteder. Da er det en trygghet at Meetcon kan fjern-supportere våre kunder uten at vi trenger å være fysisk tilstede. Dette gjelder både vår webkonferanseplatform og utstyr i klasserom, grupperom og auditorium. Lærere som ønsker bistand for å gjennomføre sine første undervisninger, får assistanse og hjelp. Dette skaper trygghet, og sikrer en vellykket nettbasert undervisning.

Planer om nettstøttet undervisning

  • Har din skole planer om å tilby nettstøttede studier og trenger profesjonelle klasserom?
  • Er skole/høgskolesamarbeid aktuelt, der elever fra flere steder følger undervisning over video?
  • Ønsker dere en foreleser fra en annen skole/næringsliv, som ikke kan reise til dere?
  • Har dere for få elever til et fag/studium, og må samarbeide med andre skoler for å fylle opp klassen?
  • Har dere høye ambisjoner for deres nettundervisning, og ønsker full HD og første klasses lyd?

Meetcon er en totalleverandør

Meetcon leverer markedets beste HD web software for nettstøttet undervisning. Vi har levert mer enn 250 klasserom/kollokvierom/møterom, og kan tilby komplette løsninger som vi vet fungerer i undervisningssammenheng. Du får full HD visning fra klasserom, fra et laboratorum eller felt samt fra praktisk undervisning som drama, musikk mmMed Meetcon sine løsninger kan du vise selv de minste detaljer eller den mest interaktive undervisningen som om alle satt i samme rom. Se video fra Høgskolen i Telemark på YouTube her

Les mer om våre utstyr løsninger

Med nettbasert studie via Meetcon videokonferanse kan du

  • Tilby et fleksibelt og fremtidsrettet studietilbud – Studentene kan delta fra ”hvor-som-helst”
  • Forelesere og gjesteforelesere kan hentes fra kompetansemiljøer utenfor skolen og gi sin presentasjon over webkonferanse
  • Studentene kan gjennomføre kollokvier og gruppearbeid over videokonferansen
  • Veiledning og leksehjelp via videokonferanse 1:1 eller ved å gå inn i en gruppekonferanse
  • Levere prosjektoppgave og muntlig eksamen via videokonferanse

Vi ønsker å komme i kontakt med deg

Ta kontakt med oss i dag for en prat om hvordan vi kan hjelpe dere med å tilby nettstøttet undervisning til eksisterende og nye studentgrupper.

Denne video er fra 2017 og viser bruk av Meetcon OmniJoin i nettstudier ved Høgskolen i Sørøst- Norge.